Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3774142
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19705759.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.02.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3774142 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.04.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018107670 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23B 31/02  B23B 31/19  B23B 31/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/053870 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/185239 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sterman Technische Systeme GmbH; Am Tannwald 10, 781 12 St. Georgen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GROSS Tobias; Am Brigacker 4, 780 52 Villingen-Schwenningen; DE;
ZINAPOLD Mike; Sommerbergstr. 9, 781 47 Vöhrenbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Upínacie zariadenie, obrábací stroj a spôsob inteligentného upínania pracovného prvku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3774142
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3774142
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3774142
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP Typ Odoslané
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.07.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 12.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2022 Typ Doručené
EP 3774142
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku