Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3737908
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19705225.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3737908 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800002838 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.02.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41G 1/16  F41G 1/38  F41G 1/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/050670 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/162778 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Baggio, Roberto; Via Corfù 71, 251 24 Brescia (BS); IT;
Petrone, Giuseppe Vittorio; Via Lodovico il Moro 9, 201 43 Milano (MI); IT;
Piazza, Fabrizio; Via Terragnola 1B, 360 30 Valli del Pasubio (VI); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Baggio Roberto; Via Corfù 71, 251 24 Brescia (BS); IT;
Petrone Giuseppe Vittorio; Via Lodovico il Moro 9, 201 43 Milano (MI); IT;
Piazza Fabrizio; Via Terragnola 1B, 360 30 Valli del Pasubio (VI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3737908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3737908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3737908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 3737908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku