Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3758928
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19702407.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3758928 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018104832 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 5/02  B32B 5/26  B32B 7/14  D04H 5/03  B32B 7/022  D04H 1/4374  D04H 1/4382  D04H 1/485  D04H 1/488  D04H 1/492  D04H 1/498   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2019/052089 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/166167 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIBERTEX NONWOVENS A/S; Svendborgvej 16, 9220 Aalborg Ost; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EL-YOUSOFI, Ali; 49000 Angers; FR;
BJERG HESKJAER, Lars; 9440 Aabybro; DK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Netkaná textília pre aplikácie akustických izolácií a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3758928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3758928
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.12.2021 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3758928
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 18.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 3758928
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku