Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3740517
(11)  Číslo patentu  40303 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19701738.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3740517 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800001149 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08F 136/08  C08F 4/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2019/050333 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2019/142108 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Versalis S.p.A.; Piazza Boldrini, 1, 200 97 San Donato Milanese; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RICCI Giovanni; Via E.Sartori, 11/1, 431 26 Parma; IT;
SOMMAZZI Anna; Viale Giovanni XXIII, 281 00 Novara; IT;
PAMPALONI Guido; Via E. Fiumalbi, 29, 560 25 Pontedera (PI); IT;
LEONE Giuseppe; Via Cesare Saldini, 38, 201 00 Milano; IT;
MASI Francesco; Via Galvani, 7, 268 66 Sant'angelo Lodigiano; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT & RÚŽIČKA, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Spôsob prípravy polyizoprénu s prevažne striedajúcou sa štruktúrou CIS-1,4-ALT-3,4 v prítomnosti katalytického systému obsahujúceho komplex pyridylu železa 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.01.2023 
   Maximálna platnosť do  16.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 26.10.2022 20/2022 SC4A
 
EP 3740517
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.08.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740517
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.01.2023 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3740517
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 05.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 05.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.10.2022 Typ Odoslané
EP 3740517
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku