Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3714164
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19700536.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3714164 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  18152541 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.09.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/00  F04B 39/02  F16C 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2019051170 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2019141784 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Secop GmbH; Mads-Clausen-Strasse 7, 249 39 Flensburg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHÖLLAUF, Peter; Purgleitnerstrasse 11, 8010 Graz; AT;
ZACH, Daniela; Riegersburg 211, 8333 Riegersburg; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3714164
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.11.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3714164
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 3714164
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku