Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3719959
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19466001.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3719959 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 1/27  H02K 1/30  H02K 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bohumil, Mrázek; Palackého 479, 793 26 Vrbno pod Pradědem; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bohumil, Mrázek; Palackého 479, 793 26 Vrbno pod Pradědem; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(54)  Názov  Rotor bezkartáčového elektromotora  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3719959
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 06.09.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3719959
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 06.09.2021 Typ Doručené
2 Oznámenie inde neuvedené 06.09.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 13.09.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 13.09.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3719959
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku