Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3556940
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19460020.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3556940 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  42529018 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.04.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 13/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bombardier Transportation (ZWUS) Polska SP. Z O.O; Modelarska 12, 40-142 Katowice; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SIEDLACZEK, Przemyslaw; ul. Wolnosci 16/2a, 41-500 Chorzów; PL;
RADWANSKI, Wojciech; ul. Nizinna 39, 43-100 Tychy; PL;
BIALAS, Andrzej; Chopina 4, 41-250 Czeladz; PL;
PELKA, Aleksander; ul. Chabrów 12, 43-100 Tychy; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob trvalého nastavenia napätia pružinových prvkov na použitie pri dynamickom zaťažení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3556940
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3556940
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.09.2021 Typ Doručené
2a Opis 06.09.2021 Typ Doručené
2b Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 30.09.2021 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.11.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 18.11.2021 Typ Doručené
4b Sprievodný list 18.11.2021 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3556940
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku