Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3808861
(11)  Číslo patentu  39339 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19382898.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3808861 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.04.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  15.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C22B 3/26  C22B 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Técnicas Reunidas, S.A.; Avenida de Burgos, 89 Adequa - Edificio 6, 28050 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEJÍAS CORDERO, Ana Belén; TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Polígono Industrial de San Fernando de Henares Sierra Nevada, 16, E-28830 San Fernando de Henares, Madrid; ES;
PECHARROMÁN MERCADO, Emilio; TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Polígono Industrial de San Fernando de Henares Sierra Nevada, 16, E-28830 San Fernando de Henares, Madrid; ES;
FRADES TAPIA, Maria; TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Polígono Industrial de San Fernando de Henares Sierra Nevada, 16, E-28830 San Fernando de Henares, Madrid; ES;
SANGUILINDA SOLÁN, Sergio; TÉCNICAS REUNIDAS, S.A., DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS PROPIAS Polígono Industrial de San Fernando de Henares Sierra Nevada, 16, E-28830 San Fernando de Henares, Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(54)  Názov  Zlepšený spôsob získavania zinku zo surovín obsahujúcich zinok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2022 
   Maximálna platnosť do  14.10.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 15.06.2022 11/2022 SC4A
 
EP 3808861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3808861
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3808861
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 23.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 10.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 17.03.2022 Typ Odoslané
Oznámenie k poplatkom 18.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.05.2022 Typ Odoslané
EP 3808861
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku