Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3656552
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19218220.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.11.2017 
(97)  Číslo európskeho patentu  3656552 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/IB2016/057100 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.11.2016 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 2/40  C23C 2/12  C23C 2/26  C23C 2/02  C22C 38/58  C22C 38/54  C22C 38/50  C22C 38/48  C22C 38/44  C22C 38/06  B32B 15/01  B23K 103/04  B21D 22/02  C23C 2/06  C21D 8/02  C22C 38/04  C22C 38/02  C22C 21/02  C22C 21/10  C22C 18/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21174102.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ArcelorMittal; 24-26 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HENRION, Thomas; 46 A, Grande Rue, 57730 VALMONT; FR;
JACOLOT, Ronan; 17 Allée des Tilleuls, 57530 Landonvillers; FR;
BEAUVAIS, Martin; 4, rue Louis Majorelle, 57535 MARANGE SILVANGE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Za tepla valcovaný a potiahnutý oceľový plech na lisovanie za tepla, potiahnutý oceľový diel lisovaný za tepla a spôsoby jeho výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21174102.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3656552
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3656552
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
1c Opis 11.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.10.2021 Typ Platba
EP 3656552
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku