Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3639828
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19214560.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3639828 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361920617 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/568  A61K 31/575  A61K 31/56  A61P 43/00  A61P 1/16  A61K 35/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  14874617.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Virginia Commonwealth University; 800 East Leigh Street Suite 3000, Richmond, VA 23298; US;
The United States Government as Represented by The Department of Veterans Affairs; 810 Vermont Avenue N.W., Washington, DC 20420; US;
Durect Corporation; 10260 Bubb Road, Cupertino, CA 95014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REN, Shunlin; Richmond, VA Virginia 23249; US;
THEEUWES, Felix; Los Altos Hills, CA California 94022; US;
BROWN, James E.; Los Gatos, CA California 95032; US;
LIN, WeiQi; Emerald Hills, VA Virginia 94062; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Použitie sulfátov oxygenovaného cholesterolu (OCS) na liečenie akútneho zlyhania pečene 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  14874617.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3639828
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639828
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 31.01.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3639828
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 03.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 03.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 03.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
EP 3639828
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku