Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3663953
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19213300.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3663953 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1872348 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 12/14  G06F 21/57  G06F 21/60  G06F 21/62  G06F 9/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales; TOUR CARPE DIEM Place des Corolles Esplanade Nord, 92400 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MACE, Gaël; THALES SIX GTS France SAS 110, avenue du Général Leclerc BP 70945, 49309 CHOLET; FR;
VASLIN, Romain; THALES SIX GTS France SAS 110, avenue du Général Leclerc BP 70945, 49309 CHOLET; FR;
ROHAT, Sylvain; THALES SIX GTS France SAS 110, avenue du Général Leclerc BP 70945, 49309 CHOLET; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3663953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3663953
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3663953
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3663953
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku