Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3657556
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19210679.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3657556 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1871729 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 31/0216  H01L 31/0232  H01L 31/028  H01L 31/0312  H01L 31/0352  H01L 31/103  H01L 31/105  H01L 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives; 25, rue Leblanc Bâtiment Le Ponant D, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALIANE, Abdelkader; C/O CEA GRENOBLE 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 09; FR;
OUVRIER-BUFFET, Jean-Louis; C/O CEA GRENOBLE 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 09; FR;
ANDRE, Luc; C/O CEA GRENOBLE 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble cedex 09; FR;
KAYA, Hacile; C/O CEA GRENOBLE 17, rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 09; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3657556
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3657556
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3657556
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3657556
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku