Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3656384
(11)  Číslo patentu  39685 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19210167.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3656384 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.02.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/CN2012/001358 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.07.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/513  A61P 31/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2903977 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/063612 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/058747 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MERCK SHARP & DOHME CORP.; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 07065-0907; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arrington, Kenneth L.; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
Burgey, Christopher; 770 Sumneytown Pike, Westpoint, Pennsylvania 19486; US;
Gilfillan, Robert; 770 Sumneytown Pike, Westpoint, Pennsylvania 19486; US;
Han, Yongxin; 2F No. 10 Building, Landscape No. 88 Darwin Road Zhangjiang High-tech Park, Pudong New District, Shanghai 201203; CN;
Patel, Mehul; 770 Sumneytown Pike, West Point, Pennsylvania 19486; US;
Li, Chun Sing; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Li, Yaozong; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Luo, Yunfu; 288 Fute Zhong Road, Waigaoqiao Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN;
Xu, Jiayi; 126 East Lincoln Avenue, Rahway, New Jersey 07065-0907; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Kompozície obsahujúce 5-fenoxy-3H-pyrimidin-4-on deriváty a ich použitie na profylaxiu alebo liečbu HIV infekcie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2903977 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.10.2023 
   Maximálna platnosť do  07.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.07.2022 13/2022 SC4A
 
EP 3656384
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3656384
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 19.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3656384
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prechodu 29.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prechode 29.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 29.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.09.2022 Typ Odoslané
EP 3656384
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku