Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3654491
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19209824.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3654491 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20180142208 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02J 50/12  H02J 50/40  H02J 50/60  H02J 50/70  H02J 50/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LEE, Jihyun; 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08592; KR;
LEE, Seonghun; 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08592; KR;
KWAK, Bongsik; 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08592; KR;
PARK, Joonho; 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08592; KR;
KIM, Sungkyu; 51, Gasan digital 1-ro Geumcheon-gu, Seoul 08592; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3654491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654491
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3654491
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3654491
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku