Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3657082
(11)  Číslo patentu  37906 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19209626.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3657082 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018129519 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 1/56  F24F 1/60  F24F 13/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vaillant GmbH; Berghauser Strasse 40, 428 59 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ceylan, Özgür; Dr-Kurt-Herbertsstr. 133, 42277 Wuppertal; DE;
Breckerfeld, Wolfgang; Arnold-Wilhelm-Str. 27, 42897 Remscheid; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Zosilnený plášť tepelného čerpadla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.11.2022 
   Maximálna platnosť do  18.11.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 3657082
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 29.10.2021 3 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3657082
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2021 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.08.2021 Typ Doručené
2a Sprievodný list 13.08.2021 Typ Doručené
2b Opis 13.08.2021 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.08.2021 Typ Doručené
3a Opis 19.08.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 3657082
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku