Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3653855
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19209376.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3653855 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018216160 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01P 5/12  F01P 7/14  F01P 7/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA; 1, Toyota-cho,, Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA; 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi Aichi-ken, 448-8650; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TAKAGI, Noboru; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
KATO, Hirokazu; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
KANEKO, Rihito; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
HISAMINATO, Naoto; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
ANDO, Hirokazu; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
YAMAGUCHI, Masaaki; c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571; JP;
WATANABE, Hirotaka; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP;
AOYAGI, Takahiko; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP;
YOSHIDA, Masahiro; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP;
NUNAMI, Koji; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP;
YUMISASHI, Naoto; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP;
YOSHIDA, Masafumi; c/o AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department 1, Asahi-machi 2-chome, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8650; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3653855
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653855
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3653855
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3653855
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku