Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3660013
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19208775.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3660013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361914915 P, 201361790637 P, 201361914915 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2013, 15.03.2013, 11.12.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 413/14  C07D 403/04  C07D 417/14  C07D 471/04  C07D 487/04  C07D 495/04  A61K 31/506  A61P 3/00  A61P 9/00  A61P 15/00  A61P 25/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21214096.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cyclerion Therapeutics, Inc.; 245 First Street Riverview II, 18th Floor, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NAKAI, Takashi; 7 Gardner Street, Newton, MA 02458; US;
MOORE, Joel; 4 Cherry Street, Lexington, MA 02421; US;
PERL, Nicholas Robert; 7 Gibbens Street, Somerville, MA 02143; US;
IYENGAR, Rajesh R.; 23 Stratford Road, West Newton, MA 02465; US;
MERMERIAN, Ara; 18 Island Hill Avenue, Unit 212, Melrose, MA 02176; US;
IM, G-Yoon Jamie; 931 Massachusetts Avenue, Apt. 604, Cambridge, MA 02139; US;
LEE, Thomas Wai-Ho; 665 Lowell Street, Unit 60, Lexington, MA 02420; US;
HUDSON, Colleen; 146 Clifton St. 7, Malden, MA 02148; US;
RENNIE, Glen Robert; 46 Elmwood St. 2, Somerville, MA 02144; US;
JIA, James; 4 Jeanette Avenue, Apt. 3, Belmont, MA 02478; US;
RENHOWE, Paul Allen; 19 Sky View Road, Sudbury, MA 01776; US;
BARDEN, Timothy Claude; c/o Cyclerion Therapeutics, Inc. 301 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US;
YU, Xiang Y; 2 Whispering Way, Acton, MA 01720; US;
SHEPPECK, James Edward; 356 Crittenden Dr., Newtown, PA 18940; US;
IYER, Karthik; c/o Cyclerion Thrapeutics, Inc. 301 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US;
JUNG, Joon; 111 Wendell Road, Newton, MA 02459; US;
MILNE, George Todd; 169 Mason Terrace, Brookline, MA 02446; US;
LONG, Kimberly Kafadar; 2 Jamaica Place, Unit 2, Boston, MA 02130; US;
CURRIE, Mark G.; 197 8th Street, Boston, MA 02129; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(54)  Názov  Stimulátory sGC 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21214096.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3660013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.04.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3660013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3660013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.04.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 22.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2022 Typ Odoslané
EP 3660013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku