Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3667277
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19208272.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3667277 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201820117 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.06.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01L 5/22  G06F 3/01   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rolls-Royce plc; Kings Place 90 York Way, London N1 9FX; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Axinte, Dragos; c/o Rolls-Royce plc PO Box 31, Derby, Derbyshire DE24 8BJ; GB;
Kell, James; c/o Rolls-Royce plc PO Box 31, Derby, Derbyshire DE24 8BJ; GB;
Dong, Xin; c/o Rolls-Royce plc PO Box 31, Derby, Derbyshire DE24 8BJ; GB;
Alatorre Troncoso, David; c/o Rolls-Royce plc PO Box 31, Derby, Derbyshire DE24 8BJ; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3667277
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3667277
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3667277
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3667277
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku