Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3657053
(11)  Číslo patentu  39202 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19208024.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3657053 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201816196318 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.11.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.05.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 3/26  F16K 11/07  F16K 31/06  F16K 31/122  F15B 13/042  F15B 13/043  F16K 31/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAC Valves, Inc.; 30569 Beck Road, Wixom, Michigan 48393; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  NEFF, Robert; 1052 Waddington Street, Bloomfield Village, MI 48301; US;
NEFF, Matthew; 1316 Puritan, Birmingham, MI 48009; US;
SIMMONDS, Jeff; 4813 White Tail Court, Commerce Township, MI 48382; US;
JANSSEN, Eric; 1396 Thornridge Drive, Howell, MI 48393; US;
RICHARDSON, Joseph; 360 Stonewood Court, Milford, MI 48381; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann & Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Pilotné ovládacie relé na ovládanie ventilu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.11.2022 
   Maximálna platnosť do  08.11.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.05.2022 10/2022 SC4A
 
EP 3657053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3657053
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3657053
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.02.2022 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.02.2022 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.05.2022 Typ Odoslané
EP 3657053
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku