Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3763246
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19207157.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3763246 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  108125009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TW 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 88/493  F16C 29/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  King Slide Works Co., Ltd.; No. 299, Shun-an Road Hou-Hsiang Village Lu-Chu District, Kaohsiung City 82150; TW;
King Slide Technology Co., Ltd.; No. 6, Luke 9th Road Kaohsiung Science Park Lu-Chu District, Kaohsiung City 82151; TW 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Ken-Ching; No. 299, Shun-an Road Hou-Hsiang Village Lu-Chu District, Kaohsiung City 82150; TW;
YANG, Shun-Ho; No. 299, Shun-an Road Hou-Hsiang Village Lu-Chu District, Kaohsiung City 82150; TW;
HUANG, Chien-Li; No. 299, Shun-an Road Hou-Hsiang Village Lu-Chu District, Kaohsiung City 82150; TW;
WANG, Chun-Chiang; No. 299, Shun-an Road Hou-Hsiang Village Lu-Chu District, Kaohsiung City 82150; TW 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3763246
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3763246
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3763246
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3763246
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku