Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3643571
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19205015.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3643571 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201910994687 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 1/0404  F04B 1/0408  F04B 1/0439  F04B 1/053  F04B 17/03  F04B 53/16  B60T 8/36  B60T 8/40  B60T 13/66  B60T 13/68  B60T 17/02  H02K 7/075   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BWI (Shanghai) Co., Ltd.; Room B101, Building 2 No. 77 3rd West Fute Road Free Trade Zone, Shanghai 200131; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  REUTER, David Fredrick; Moraine, OH 45439; US;
PEDDIREDDI, Sury; Moraine, OH 5439; US;
JAIN, Sourabh; 431136 Maharashtra; IN;
DESHPANDE, Moresh; 431136 Maharashtra; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3643571
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643571
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 14.09.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643571
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3643571
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku