Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3614677
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19203576.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3614677 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100031143 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/117  H04N 19/17  H04N 19/176  H04N 19/182  H04N 19/196  H04N 19/463  H04N 19/82  H04N 19/85  H04N 19/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ALSHIN, Alexander; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt. Yeongtong-gu Suwon-si, Yeongtong-dong 443-744; KR;
ALSHINA, Elena; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt. Yeongtong-gu Suwon-si, Yeongtong-dong 443-744; KR;
SHLYAKHOV, Nikolay; 214-301 Hankuk Apt. 1054-3 Yeongtong-gu Suwon-si, Yeongtong-dong 443-817; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3614677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3614677
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3614677
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3614677
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku