Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3640650
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19202968.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3640650 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018217601 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01R 1/20  G01R 3/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Continental Automotive GmbH; Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover; DE;
Continental Teves AG & Co. OHG; Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Frenzel, Henryk; c/o Continental Teves AG & Co. OHG, Intellectual Property Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt am Main; DE;
Hampl, Richard; c/o Continental Teves AG & Co. OHG, Intellectual Property Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt am Main; DE;
Möstl, Jörg; c/o Continental Teves AG & Co. OHG, Intellectual Property Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3640650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3640650
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3640650
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3640650
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku