Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3636079
(11)  Patent Number  38145 
(96)  European Application Number  19202770.4 
(96)  European Application Date  11.10.2019 
(97)  European Patent Number  3636079 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  23.06.2021 
(31)  Priority Number  500982018 U 
(32)  Priority Date  12.10.2018 
(33)  Country or Authority of Priority  SK 
(97)  European Application Publication Date  15.04.2020 
(45)  European Patent Translation Publication Date  10.11.2021 
(51)  International Patent Classification  A23L 7/10  A21D 2/38  A21D 13/00  C12C 1/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Naturex spol. s r.o.; Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno; SK 
(72)  Inventor(s)  Ivanic, Vojtech; Topolova 35, 940 55 Nové Zámky; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Title  Spôsob prípravy naklíčených zŕn obilnín, olejnín alebo strukovín, potravinársky výrobok obsahujúci naklíčené zrná a jeho použitie 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.10.2022 
   Patent in Force maximum until  11.10.2039 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2021 21/2021 SC4A
 
EP 3636079
S/N Fee Title Date Year Fee
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 22.09.2021 3 66,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3636079
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.09.2021 Type Delivered
1a Identifikátor osoby 20.09.2021 Type Delivered
1b Plná moc 20.09.2021 Type Delivered
1c Sprievodný list 20.09.2021 Type Delivered
1d Opis 20.09.2021 Type Delivered
1e Výkresy 20.09.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.09.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.10.2021 Type Sent document
EP 3636079
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku