Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3632411
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19201110.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.10.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3632411 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201821037526 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.10.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/00  A61K 31/17  A61K 9/08  A61K 9/19  A61K 47/02  A61K 47/10  A61K 47/26  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Emcure Pharmaceuticals Limited; Emcure House T-184 M.I.D.C. Bhosari, Pune 411026; IN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gondaliya, Deepak Pragjibhai; c/o Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 411026 Pune; IN;
Patel, Hiren Pravinbhai; c/o Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 411026 Pune; IN;
Patel, Haresh Ishwarbhai; c/o Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 411026 Pune; IN;
Gurjar, Mukund Keshav; c/o Emcure Pharmaceuticals Limited, Emcure House, T-184, M.I.D.C., Bhosari, 411026 Pune; IN 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Názov  Vylepšená súprava na prípravu injekčných roztokov karmustínu  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3632411
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3632411
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1c Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 07.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.04.2021 Typ Platba
EP 3632411
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku