Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3798330
(11)  Číslo patentu  40814 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19200051.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3798330 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  19196156 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.09.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  31.03.2021 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 4/12  C23C 4/123  C23C 4/134  C23C 24/10  B22F 3/105  B22F 7/08  B23K 26/14  B23K 26/16  B23K 26/342  B05B 7/22  B05B 13/02  B05B 14/30  B05C 9/04  F16D 65/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH; Industriestrasse 10, 943 30 Salching; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARTIN Carlos; Altstraße 42, 944 69 Deggendorf; DE;
BAIER Roland; Am Rosenberg 40, 930 77 Bad Abbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na pokovovanie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.09.2023 
   Maximálna platnosť do  27.09.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3798330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 29.11.2022 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3798330
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.10.2022 82,50 EUR 4

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3798330
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.12.2022 Typ Odoslané
EP 3798330
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku