Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3606256
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19199907.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3606256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100099013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04J 11/00  H04L 5/00  H04W 28/02  H04W 52/14  H04W 52/36  H04W 56/00  H04W 72/04  H04W 72/12  H04W 88/02  H04W 88/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KIM, Soeng-Hun; 321-1003, Cheongmyeongmaeul 3-danji APT., Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-470; KR;
VAN LIESHOUT, Gert-Jan; c/o Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro Yeongtong-gu, 443-742 Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3606256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606256
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3606256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3606256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku