Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3623455
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19196827.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.09.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3623455 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201800008545 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.09.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 1/65  C11D 3/04  C11D 3/34  C11D 3/37  C11D 3/40  C11D 1/22  C11D 1/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bolton Manitoba S.p.A.; Via G. B. Pirelli, 19, 201 24 Milano; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUSSO Vincenzo; Via Arbe, 51, I-20125 Milan Milano; IT;
BRIGNOLI Cinzia; Piazza Trento, 1, I-20135 Milano; IT;
MARELLI Roberta; Viale Lombardia, 58, I-22066 MARIANO COMENSE (CO); IT;
OLIVA Marco; Via Cernaia, 25, I-50129 Firenze; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Prípravok na odstraňovanie vodného kameňa na WC 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3623455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 05.01.2023 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623455
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3623455
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 28.12.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.12.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.12.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.12.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky podania prekladu EP 13.01.2023 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.03.2023 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2023 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.03.2023 Typ Odoslané
EP 3623455
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku