Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3590460
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19191254.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3590460 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201461954191 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.03.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 34/30  A61B 34/37  A61B 90/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21170697.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intuitive Surgical Operations Inc.; 1020 Kifer Road, Sunnyvale, California 94086; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ITKOWITZ, Brandon, D.; c/o Intuitive Surgical Operations, Inc. 1020 Kifer Road, Sunnyvale, CA California 94086; US;
HANUSCHIK, Michael; 1449 Isabelle Avenue, Mountain View, CA California 94040; US;
MOHR, Paul, W.; 301 Monroe Drive, Mountain View, CA California 94040; US;
HOURTASH, Arjang, M.; 5255 Stevens Creek Boulevard 102, Santa Clara, CA California 95051; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21170697.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3590460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3590460
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3590460
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3590460
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku