Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3643358
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19190996.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.09.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3643358 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201562219278 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.09.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 1/362  A61N 1/375  A61N 1/378   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Cardiac Pacemakers, Inc.; 4100 Hamline Avenue North, St. Paul, MN 55112-5798; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHERWOOD, Gregory J.; 18 Wildflower Place, North Oaks, MN 55127; US;
KUHN, Peter Jay; 2724 Lamplighter Ln, Crystal, MN 55422; US;
OLSON, Jaymes; 7080 Snow Owl Circle, Lino Lakes, MN 55014; US;
ANDERSON, Matthew; 1471 Bussard Ct., Arden Hills, MN 55112; US;
WAYTASHEK, Brian V.; 488 Hawthorn, Lino Lakes, MN 55014; US;
FLOETER, Aaron; 1471 Mockingbird Drive, Waconia, MN 55387; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3643358
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643358
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3643358
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3643358
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku