Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3591979
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19190068.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3591979 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013088874 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G11B 27/10  H04N 21/234  H04N 21/2343  H04N 21/235  H04N 21/254  H04N 21/258  H04N 21/262  H04N 21/2662  H04N 21/435  H04N 21/4627  H04N 21/643  H04N 21/658  H04N 21/845   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SONY Corporation; 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YAMAGISHI, Yasuaki; c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
IGARASHI, Tatsuya; c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP;
HIRABAYASHI, Mitsuhiro; c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3591979
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3591979
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3591979
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3591979
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku