Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3621306
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19187893.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3621306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10159819, PCT/EP2010/054843 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.04.2010, 13.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EU, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/96  H04N 19/46  H04N 19/119  H04N 19/176  H04N 19/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11714644.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GE Video Compression, LLC; 1 Research Circle, Niskayuna NY 12309; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MARPE, Detlev; 14195 Berlin; DE;
SCHWARZ, Heiko; 16341 Panketal; DE;
KIRCHHOFFER, Heiner; 10559 Berlin; DE;
WINKEN, Martin; 13507 Berlin; DE;
HELLE, Philipp; 14129 Berlin; DE;
WIEGAND, Thomas; 14195 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Kódovanie videa použitím nových delení obrazov na viaceré stromy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11714644.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3621306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3621306
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 28.03.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3621306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 25.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.05.2022 Typ Odoslané
EP 3621306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku