Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3589083
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19187386.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.10.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3589083 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201462072611 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.10.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H05H 1/08  H05H 1/14  G21B 1/05   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3213608 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TAE Technologies, Inc.; 19631 Pauling, 926 10 Foothill Ranch, CA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BINDERBAUER Michl; 10 Crespi Circle, 926 94 Ladera Ranch, CA; US;
GARATE Eusebio; 56 Whitman Court, 926 12 Irvine, CA; US;
PUTVINSKI Sergei; 24921 Muirlands Boulevard 132, 926 30 Lake Forest, CA; US;
GOTA Hiroshi; 91 Long Meadow, 926 20 Irvine, CA; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3213608 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3589083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3589083
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 14.09.2022 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3589083
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3589083
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku