Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3626674
(11)  Patent Number  36693 
(96)  European Application Number  19181226.2 
(96)  European Application Date  19.06.2019 
(97)  European Patent Number  3626674 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  13.01.2021 
(31)  Priority Number  201800008686 
(32)  Priority Date  18.09.2018 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  25.03.2020 
(45)  European Patent Translation Publication Date  28.04.2021 
(51)  International Patent Classification  B66C 13/40   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FASSI GRU S.p.A.; Via Roma 110, 24021 Albino, BG; IT 
(72)  Inventor(s)  CERESOLI, Rossano; Via Orti, 2, 24020 Ranica; IT;
BIROLINI, Valentino; Via Case Sparse, 9, 24020 Cene; IT 
(74)  Attorney(s)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(54)  Title  Zariadenie, súprava a spôsob elektromagnetického tienenia zariadenia diaľkového ovládania žeriavu 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  19.06.2021 
   Patent in Force maximum until  19.06.2039 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 28.04.2021 08/2021 SC4A
 
EP 3626674
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3626674
S/N Item Name Date Type Document
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.03.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 17.03.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 17.03.2021 Type Delivered
1c Opis 17.03.2021 Type Delivered
1d Plná moc 17.03.2021 Type Delivered
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.03.2021 Type Payment
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.03.2021 Type Sent document
EP 3626674
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku