Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3616519
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19180724.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3616519 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201816115817 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.08.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/28  A01N 55/02  A01P 1/00  F25D 17/04  F25D 17/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Whirlpool Corporation; 2000 North M-63 MD 3601, Benton Harbor, MI 49022; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Acar, Mehmet Ali; Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5, 21024 Cassinetta di Biandronno (VA); IT;
Khizar, Muhammad; Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5, 21024 Cassinetta di Biandronno (VA); IT;
Olivani, Andrea; Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5, 21024 Cassinetta di Biandronno (VA); IT;
Parnisari, Matteo; Whirlpool EMEA S.p.A., Patent Dept. Via Aldo Moro 5, 21024 Cassinetta di Biandronno (VA); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3616519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3616519
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3616519
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3616519
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku