Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3578863
(11)  Číslo patentu  40676 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19178662.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.06.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3578863 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102018113690 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16L 37/098   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VERITAS AG; Stettiner Strasse 1-9, 635 71 Gelnhausen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RÖSCH Thomas; Gartenstraße 49, 635 89 Linsengericht; DE;
SCHNEIDER Jan-Phillip; Am Vorspessart 3, 635 79 Freigericht; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Fluidno-spojovací prvok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.06.2023 
   Maximálna platnosť do  06.06.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.12.2022 23/2022 SC4A
 
EP 3578863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3578863
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3578863
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.10.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 07.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 21.11.2022 Typ Odoslané
EP 3578863
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku