Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3560915
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19178456.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.09.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3560915 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  09172555 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 307/50  C08F 124/00  C11D 3/386  C12N 9/02  C12N 9/04  C12P 17/04  C12P 7/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Purac Biochem B.V.; Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  RUIJSSENAARS, Harald Johan; c/o Purac Biochem B.V. IP Department Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem; NL;
WIERCKX, Nick Johannes Petrus; Schepenbank 2, 6268 NV Bemelen; NL;
KOOPMAN, Frank Wouter; Skagerraklaan 109, 3544 RN Utrecht; NL;
STRAATHOF, Adrianus Johannes Jozef; Agatha van Leidenlaan 12, 2628 LG Delft; NL;
DE WINDE, Johannes Hendrik; Saffraanweg 51, 2251 WC Voorhout; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3560915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3560915
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3560915
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3560915
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku