Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3718420
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19177254.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3718420 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201910272304 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.04.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.10.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 40/10  A24F 40/40  A24F 40/42  A24F 40/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MVH I, Inc.; 90 State Street, Suite 700, Office 40, Albany, NY 12207; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHEN, Jiatai; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN;
ZHAO, Chengzhi; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN;
DENG, Shuiming; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN;
QIU, Ningbo; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN;
CHEN, Ming; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN;
ZOU, Wanxiang; c/o SMISS TECHNOLOGY CO., LTD. 5-7th Floor, Plant of Zhong Kono Digital Technology Industrial Park, No. 7 Road, Guangming Hi-tech Park, Tianliao Community, Yutang Stree, Guangdong, 518000; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Atomizačné zariadenie a elektronická cigareta obsahujúca toto zariadenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3718420
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3718420
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.09.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 21.09.2021 Typ Doručené
1c Opis 21.09.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 21.09.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.09.2021 Typ Platba
EP 3718420
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.10.2021 MVH I, Inc. Smiss Technology Co., Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku