Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3624384
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19177217.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  3624384 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200910215289 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2020 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; Huawei Administration Building, Bantian, Longgang District,, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sun, Weijun; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
Zhou, Yongxing; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
Li, Yang; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
Qu, Bingyu; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
Wan, Lei; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN;
Wu, Qiang; Huawei Administration Building Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3624384
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3624384
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3624384
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3624384
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku