Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3569259
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19177089.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.12.2015 
(97)  Číslo európskeho patentu  3569259 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013945 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.12.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61L 9/03  A61L 9/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Common Sense Holding B.V.; Bredaseweg 465a, 5036 NA Tilburg; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KUIJPER, Ewoud Kees; c/o Bredaseweg 465 a, 5036 NA Tilburg; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zostava na navoňanie vzduchu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3569259
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2021 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3569259
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
1b Opis 19.11.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 19.11.2021 Typ Doručené
2a Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2b Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2c Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2d Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2e Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2f Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2g Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2h Príloha inde neuvedená 19.11.2021 Typ Doručené
2i Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 23.11.2021 Typ Platba
4 Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 23.11.2021 Typ Platba
EP 3569259
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku