Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3556206
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19176252.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  3556206 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261722437 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  23.10.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 67/027  C07K 14/535  C07K 14/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707; US;
Yale University; Two Whitney Avenue, New Haven, CT 06511; US;
Institute for Research in Biomedicine (IRB); Via Vincenzo Vela 6, 6501 Bellinzona; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLAVELL, Richard; 283 Moose Hill Road, Guilford, CT 06437; US;
STROWIG, Till; Leipziger Str. 232, 38124 Braunschweig; DE;
MANZ, Markus G.; Englischviertelstrasse 59, 8032 Zürich; CH;
BORSOTTI, Chiara; 10 Kraft Avenue, Bronxville, NY 10708; US;
DHODAPKAR, Madhav; 105 Mckinley Avenue, New Haven, CT 06515; US;
MURPHY, Andrew J.; 10 Newton Court, Croton-on-Hudson, NY 10520; US;
STEVENS, Sean; 3954 Camino Calma, San Diego, CA 92122; US;
YANCOPOULOS, George D.; 1519 Baptist Church Road, Yorktown Heights, NY 10598; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3556206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3556206
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3556206
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3556206
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku