Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3565247
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19174960.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.04.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3565247 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20100038158 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.11.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/109  H04N 19/11  H04N 19/122  H04N 19/129  H04N 19/13  H04N 19/159  H04N 19/176  H04N 19/18  H04N 19/61  H04N 19/91  H04N 19/136  H04N 19/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M&K Holdings Inc.; 2F., Miraesoft Building, 35, Nambusunhwan-Ro 337-Gil, Seocho-gu, Seoul 06725; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OH, Soo Mi; 707-1102 Baekhyeonmaeul Baekhyeon-dong Bundang-gu Seongnam-si, 463-887 Gyeonggi-do; KR;
YANG, Moonock; Block 405 Bedok North Avenue 3 nr., 16-199 Singapore; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav GunišMgr. Jaroslav Guniš; Dúbravská cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 4; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na dekódovanie obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3565247
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3565247
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 3565247
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku