Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3575707
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19172229.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.05.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3575707 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20180051908 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24V 40/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slobodian, Andrii; Ul. Lesi Ukrajinky 9A Ivano-Frankivská oblast', 78215 Korolivka; UA;
Cichy, Eduard; Bzany 289, 090 33 Bzany; SK;
Bacik, Peter; Sandal 68, 091 01 Sandal; SK;
Laubert, Vladimir; Stary trh 473/22, 060 01 Kezmarok; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slobodian, Andrii; Ul. Lesi Ukrajinky 9A Ivano-Frankivskà oblast', 78215 Korolivka; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(54)  Názov  Prietokový bojler využívajúci odstredivú silu a prúdový pohon 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3575707
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3575707
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2021 Typ Odoslané
EP 3575707
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku