Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3584411
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19170247.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.04.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3584411 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201816012396 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.06.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01D 25/16  F01D 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raytheon Technologies Corporation; 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  STAFFIER, Peter; 11 Woodsley Road, Wilbraham, MA Massachusetts 01095; US;
PALMER, Paul W; 190 Great Pond Road, South Glastonbury, CT Connecticut 06073; US;
OLSON, Anders C; 16 Julie Lane, Bloomfield, CT Connecticut 06002; US;
KANTANY, Nicholas W; 83 Bramblebrush Road, Manchester, CT Connecticut 06040; US;
BAKER, Eric; 75 Hockanum Blvd Unit 2811, Vernon, CT Connecticut 06066; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3584411
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3584411
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3584411
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3584411
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku