Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3522535
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19163444.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.07.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  3522535 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  36432210 P, 38854110 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.07.2010, 30.09.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/176  H04N 19/61  H04N 19/82  H04N 19/11  H04N 19/593   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NTT DoCoMo, Inc.; 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOSSEN, Frank Jan; c/o DOCOMO Communications Laboratories USA, Inc., 3240 Hillview Avenue, Palo Alto, CA California 94304; US;
TAN, Thiow Keng; 24 Jalan Sindor, Singapore 808379; SG 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann and Partners, s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Intra predpovedanie na kódovanie videa s nízkou komplexnosťou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3522535
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3522535
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 07.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
EP 3522535
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku