Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3539721
(11)  Číslo patentu  40873 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19162187.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3539721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2018124 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  25.01.2023 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B24C 7/00  B24C 5/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PTV, spol. s r. o.; Československé armády 23, 253 01 Hostivice; CZ;
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.; Studentská 1768/9, 708 00 Ostrava-Poruba; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Měšťánek Jiří, Ing.; Sochánova 1129/7, 163 00 Praha 6 - Řepy; CZ;
Říha Zdeněk, Ing., PhD.; Prokofjevova 327/3, 623 00 Brno - Kohoutovice; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová - GIRMAN IP MANAGEMENT; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(54)  Názov  Viac-dýzová abrazívna hlavica 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2024 
   Maximálna platnosť do  12.03.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 25.01.2023 2/2023 SC4A
 
EP 3539721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP 06.12.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.12.2022 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3539721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.01.2023 Typ Odoslané
EP 3539721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku