Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3524255
(11)  Číslo patentu  35889 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19161351.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.02.2016 
(97)  Číslo európskeho patentu  3524255 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  15000576 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.02.2015 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/047  A61K 36/76  A61K 47/10  A61K 8/04  A61K 8/34  A61K 8/365  A61K 8/60  A61K 8/9789  A61K 9/00  A61K 9/107  A61Q 17/04  A61Q 19/00  A61Q 19/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3261726 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rottapharm Ltd.; Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Andrea, Zarnardi; Via Marcantonio dal Re, 20, 20156 Milano; IT;
Gasparri, Franco; Via Beccara, 12, 40020 Casalfiumanese (BO); IT;
Mantegazza, Raffaella; Via Prina, 8, 20800 Monza (MB); IT;
Beltrandi, Martina; Via Annoni, 2, 12084 Mondovi; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Kompozícia na liečbu akné  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3261726 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.02.2022 
   Maximálna platnosť do  23.02.2036 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 3524255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3524255
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.05.2021 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.02.2022 132,50 EUR 7

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3524255
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.11.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 19.11.2020 Typ Doručené
1c Opis 19.11.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 02.12.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 08.12.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 08.12.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.12.2020 Typ Odoslané
EP 3524255
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku