Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3498115
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19153728.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3498115 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361920225 P, 201461936593 P, 201461937755 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2013, 06.02.2014, 10.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A24F 47/00  A61M 15/06  H05B 1/02  A61M 11/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  3086671 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Juul Labs International Inc.; 560 20th Street, San Francisco, CA 94107; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Monsees, James; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Bowen, Adam; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Hatton, Cole; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Christensen, Steven; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Atkins, Ariel; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Lomeli, Kevin; 560 20th Street, Building 104, San Francisco, CA 94107; US;
Hibmacronan, Christopher Nicholas; 582 6th Street, San Francisco, CA 94103; US;
Morenstein, Joshua; 582 6th Street, San Francisco, CA 94103; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Systémy odparovacích zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  3086671 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3498115
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.11.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3498115
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.10.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.10.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2021 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
3b Opis 11.10.2021 Typ Doručené
4 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 11.10.2021 Typ Doručené
4b Opis 11.10.2021 Typ Doručené
5 formálne nedostatky podania prekladu EP 24.11.2021 Typ Odoslané
EP 3498115
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku