Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3514248
(11)  Číslo patentu  37743 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  19151184.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2019 
(97)  Číslo európskeho patentu  3514248 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201815873616 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.07.2019 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  29.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 1/00  C21C 5/35  F27D 27/00  F27D 99/00  C21C 5/48   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.; 7201 Hamilton Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18195; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BURAGINO, Gregory J.; 8944 Torrance Court, Fogelsville, PA 18051; US;
GANGOLI, Shailesh Pradeep; 854 N. Fork Dr., Easton, PA 18040; US;
GUPTA, Anshu; 1577 Olympic Circle Apt. 5, Whitehall, PA 18052; US;
SANE, Anup Vasant; 922 N. Cedar Crest Blvd., Allentown, PA 18104; US;
GUHA, Avishek; 1063 Mosser Road Apt. U104, Breinigsville, PA 18031; US;
HE, Xiaoyi; 6698 Overlook Road, Orefield, PA 18069; US;
BUZINSKI, Michael David; 4340 Still Court, Slatington, PA 18080; US;
NIEMKIEWICZ, Kyle J.; 1547 Knoll Road, Coopersburg, PA 18036; US;
HEWERTSON, Russel James; 1133 Joyce Circle, Wescosville, PA 18106; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spodné miešacie dúchadlo a spôsob prevádzky základnej kyslíkovej pece 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.01.2023 
   Maximálna platnosť do  10.01.2039 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 29.09.2021 18/2021 SC4A
 
EP 3514248
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 24.11.2021 4 82,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3514248
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.07.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 20.07.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 20.07.2021 Typ Doručené
1c Opis 20.07.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.07.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.09.2021 Typ Odoslané
EP 3514248
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku