Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 3485739
(11)  Patent Number  35398 
(96)  European Application Number  19150219.4 
(96)  European Application Date  11.06.2012 
(97)  European Patent Number  3485739 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  15.07.2020 
(31)  Priority Number  MI20111050 
(32)  Priority Date  10.06.2011 
(33)  Country or Authority of Priority  IT 
(97)  European Application Publication Date  22.05.2019 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.12.2020 
(51)  International Patent Classification  A23K 20/158   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  12738176.2 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sevecom S.p.A.; Via Privata Goito 8, 200 37 Paderno Dugnano MI; IT 
(72)  Inventor(s)  SERINO, Nazzaro; c/o SEVECOM S.P.A. Via Marradi 1, 20121 Milano; IT 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Title  Použitie emulgátorov v spojení s rastlinnými oleínmi v krmive pre zvieratá 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  12738176.2 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.06.2023 
   Patent in Force maximum until  11.06.2032 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
2 Zmeny adries 24.11.2022 22/2022 TE4A
 
EP 3485739
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.09.2020 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3485739
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.05.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.06.2022 232,00 EUR 11

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 3485739
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 28.09.2020 Type Delivered
Plná moc 28.09.2020 Type Delivered
Sprievodný list 28.09.2020 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2020 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.10.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.10.2022 Type Sent document
oznámenie o zápise zmeny 25.10.2022 Type Sent document
EP 3485739
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 Sevecom S.p.A. Sevecom S.p.A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku